Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

16.11.2018 E-zine ÚPV SR 16.11.2018 - číslo 11

E-zine ÚPV SR 16.11.2018 - číslo 11 (.pdf, 1 MB)...

5.11.2018 Vestník ÚPV SR č. 11/2018

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR Ä. 11/2018....

19.10.2018 (437) 922-1988

Workshop EUIPO v Bratislave25. októbra 2018 sa v Bratislave uskutoční workshop Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)Key User Programme. Odborníci EUIPO predstavia nový...

16.10.2018 (240) 438-0511

Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR je od 10. októbra 2018 sprístupnená výstava ručne maľovaných paravánov autorky Ing. arch....

12.10.2018 E-zine ÚPV SR 12.10.2018 - číslo 10

E-zine ÚPV SR 12.10.2018 - číslo 10 (.pdf, 1 MB)...

8.10.2018 diffluent

Ponúkame vám obsah tretieho tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré bolo distribuované v tlačenej aj elektronickej forme. Online objednávka...

3.10.2018 Zmeny Vykonávacieho predpisu a Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva...

1.10.2018 Vestník ÚPV SR č. 10/2018

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR Ä. 10/2018....

21.9.2018 Zverejnenie výzvy na trhové konzultácie

Zverejnenie výzvy na prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.“ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...

20.9.2018 (309) 438-4418

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad) oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6...

(939) 935-1457